covid 3

5395066
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16901
28230
206451
5011153
129799
793008
5395066

Your IP: 3.81.89.248
2021-12-05 13:52
ธันวาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2

sum 1

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
    ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

คลิ๊ก

2) คำสั่ง/ข้อสั่งการหรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน
    กำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

คลิ๊ก

คลิ๊ก

คลิ๊ก

3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิ๊ก

คลิ๊ก

4) บันทึกข้อความรับทราบ การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการ
    ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

คลิ๊ก

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
    ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน
    ช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
คลิ๊ก
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศแผนการดำเนินงาน
  3. ประกาศราคากลาง
  4. เอกสาร ITA
next
prev
  1. ความรู้ข่าวสารงาน IT
  2. ความรู้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
  3. ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข
next
prev