covid 3

5395281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17116
28230
206666
5011153
130014
793008
5395281

Your IP: 3.81.89.248
2021-12-05 14:04
ธันวาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2

sum 1

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บน
   เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
    ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในหน่วยงานในข้อ EB 20

คลิ๊ก

3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิ๊ก

4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง
    การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

คลิ๊ก

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen
    จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    ในระบบ MITAS

คลิ๊ก

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศแผนการดำเนินงาน
  3. ประกาศราคากลาง
  4. เอกสาร ITA
next
prev
  1. ความรู้ข่าวสารงาน IT
  2. ความรู้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
  3. ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข
next
prev