พิมพ์
หมวด: ข่าวสาร
ฮิต: 560

          วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) ในประเด็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” มีเนื้อหาสอดแทรกในประเด็นเกี่ยวกับ   การสูบบุหรี่กับโรคโควิด 19 จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนมากจากทั่วประเทศ โดยทีมอาเฮียหลี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง จากผลงาน เรื่อง “หยุดเท่ห์เพื่อลดเสี่ยง”

           นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกทีมว่า รางวัลทุกรางวัล ที่มอบในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งใน     ส่วนเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกฝ่าย ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อส่งต่อสาระ ความรู้ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ และสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในรูปแบบของคลิปสั้น เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียล โดยสอดแทรกเนื้อหาประเด็นการสูบบุหรี่กับโรคโควิด 19 สำหรับทีมที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีมอาเฮียหลี จากผลงานเรื่อง“หยุดเท่ห์เพื่อลดเสี่ยง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม PR STUDIO จากผลงานเรื่อง “I DON’T KNOW” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม HOLOLO จากผลงานเรื่อง “รักปลอดต้อง?” และรางวัล Popular vote ทีม HALLUX จากผลงานเรื่อง “พักปอดให้ปลอดโรค” 

          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มุ่งหวังให้กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นครั้งนี้ จุดกระแสการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมและจากประชาชนทุกคน จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่สาธารณะทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่สาธารณะไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 43 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

**************************************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 มิถุนายน 2563