พิมพ์
หมวด: เอกสาร ITA
ฮิต: 164

คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
    ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (EB1)

 

2020 12 14 105625

2020 12 14 105406