พิมพ์
หมวด: สำนักงาน
ฮิต: 795

วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

 

"เป็นเครือข่ายด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนพะโต๊ะสุขภาพดี"