พิมพ์
หมวด: สำนักงาน
ฮิต: 1034

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

 

 ที่อยู่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี   หมู่ที่  8   ตำบลพะโต๊ะ 
 อำเภอพะโต๊ะ    จังหวัดชุมพร   86186      โทร.   077- 539052
 http://www.sasukphato.go.th/ 

แจ้งเรื่องร้องเรียน ออนไลน์    คลิ๊ก